In  |  Giúp đỡ  |  Liên hệ  |  A A A  |  English   

Lãi suất đầu tư Quỹ hưu trí


Từ ngày:   Đến ngày:    
Từ ngày Đến ngày Lãi suất (%/năm)
20/07/2023 19/08/2023 5,40
20/08/2023 19/09/2023 5,45
20/09/2023 19/10/2023 5,03
20/10/2023 19/11/2023 5,65
20/11/2023 19/12/2023 5,57
20/12/2023 19/01/2024 5,49
20/01/2024 19/02/2024 5,26
20/02/2024 19/03/2024 5,58
20/03/2024 19/04/2024 7,31
20/04/2024 19/05/2024 7,12
1   2   Dòng 1 - 10 của 13 dòng
Đồ thị lãi suất


Chính sách đầu tư và phân bổ lợi nhuận

Tùy theo kết quả đầu tư của Quỹ hưu trí, lãi suất tích lũy vào Giá trị tài khoản có thể tăng hoặc giảm. Công ty sẽ công bố lãi suất tích lũy này hàng tháng. Nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng, Công ty cam kết mức lãi suất đầu tư tối thiểu là 4%/năm trong năm (05) Năm Hợp Đồng đầu tiên, 3% mỗi năm từ Năm Hợp Đồng thứ sáu (06) đến Năm Hợp Đồng thứ mười (10) và 2%/năm cho những Năm Hợp Đồng tiếp theo. Quỹ hưu trí của sản phẩm Manulife –Điểm Tựa Hưu Trí sẽ được đầu tư trên tiêu chí thận trọng, tập trung chủ yếu vào các tài sản có thu nhập ổn định như trái phiếu chính phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp và các công cụ thị trường tiền tệ. Một tỉ lệ nhỏ tài sản Quỹ được đầu tư vào cổ phiếu tùy theo từng thời điểm thích hợp nhằm tạo thêm giá trị gia tăng. Năm Hợp Đồng dựa trên Ngày hiệu lực hợp đồng chính giữa Bên Mua Bảo Hiểm và Công ty, không phụ thuộc vào ngày bắt đầu bảo hiểm của mỗi Thành Viên Được Bảo Hiểm.